STREFA MIESZKAŃCA

  • TELEFON ALARMOWY:
  • tel. ……………………. – po godzinach pracy administratorów, do zgłaszania awarii w częściach wspólnych nieruchomości